LivPaaLyd v/Helle Ansholm    ●    Email: mailhelleansholm@gmail.com    ● 

Mangfoldighedens Kollaps

1 af 3 lydmontager til samtidsmagasinet ATLAS' lydudgave, vinter 2014.